Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
History of Latvia

Register and shop10% cheaper

Augusta hronika. August Chronicles

Pēc traģiskajām 1991. gada janvāra barikāžu dienām, kad tauta bija apliecinājusi savu nelokāmo gribu saglabāt atjaunoto neatkarību, turpinājās valsts pamatu nostiprināšanas darbs. Ar 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, kura pieņemšanas 25. gadskārtu šogad atzīmējam, Latvijas Republika tika atjaunota de facto. Latvijas tautas griba atjaunot Latvijas Republikas neatkarību bija izpildīta.

Kā notika Latvijas valsts faktiskās neatkarības atjaunošana? Kā 1991. gada janvāra notikumi Rīgā un augusta pučs Maskavā ietekmēja Latvijas – neatkarīgas valsts de facto – starptautisko atzīšanu? Grāmatā pirmo reizi publicētie dokumenti stāsta, kā 1991. gadā Latvijas tauta un tās ievēlētās Augstākās Padomes vairākums nogāja grūto ceļu no neatkarīgas valsts pasludināšanas de jure līdz starptautiskai atzīšanai de facto. Grāmatā publicēta arī apjomīga 1991. gada augusta–decembra notikumu hronoloģija. Izdevumā publicēti tā laika dokumenti un to tulkojums latviešu vai angļu valodā. Grāmatas beigās dots personu un tematiskais rādītājs.

ISBN 978-9934-8402-7-2
Year 2016
Publishing house LR Saeima