Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Accounting

Register and shop10% cheaper

Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite

Iznākusi jauna grāmata “KOMERCDARĪJUMU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA”, kas ir unikāls, praktisks materiāls par nodokļu piemērošanu visbiežāk sastopamiem darījumiem. Grāmatā vienlaikus ar problēmas izklāstu minētas vairākas lēmumu pamatojošas likumu normas. Bieži vien tie ir ne tikai nodokļu likumi un tos skaidrojošie Ministru kabineta noteikumi, bet arī Civillikums un Komerclikums. Katrs komercdarījums šajā grāmatā vispirms tiek analizēts no Latvijas Civillikuma un Komerclikuma skatupunkta, pēc tam – secīgi (pa etapiem) no nodokļu likumdošanas skatupunkta. Grāmatā pievērsta uzmanība arī likumdošanā neatrisinātām un strīdīgām problēmām, par kurām atbildi var saņemt, vienīgi pieprasot VID uzziņu. GRĀMATAS “KOMERCDARĪJUMU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻU PIEMĒROŠANA” SATURS: – Nodokļi pirkuma–pārdošanas un maiņas darījumos – Nodokļi, kas saistīti ar uztura līgumu (atsavināšana ar alimentāciju) – Nodokļi, atgriežot pārdoto preci (reklamācija, atpakaļpirkums, komerciālā komisija) – Nodokļi ieskaita darījumos – Nodokļi dāvinājuma darījumos – Nodokļi cesijas un faktoringa darījumos – Saņemtie un nomaksātie procenti – Nodokļi par patapinājumu (lietošanas aizdevumu) – Nodokļi nomas, īres un līzinga līgumos – Nodokļi līgumos ar darba ņēmējiem – Nodokļi, veidojot un mainot paša kapitālu
ISBN 9789984896212
Year 2019
Publishing house Lietišķās informācijas dienests
Language latviešu
Pages 192
Book cover mīkstie vāki
Weight 0.2900
Size 21.5cm x 14.5cm x 1.1cm