Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Law

Register and shop10% cheaper

Atpūtas kuģu vadītājiem LV. Tematiskie uzdevumi

12,69 €
For registered buyers: 11.42 €
-
+
Izdevumā apkopoti atpūtas kuģu vadītājiem aktuālie Latvijas normatīvie dokumenti - noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un izvilkums no Administratīvā pārkāpumu kodeksa par atpūtas kuģu vadītāja atbildību. Izdevumā ietverti arī jautājumi, ar kuriem jūs varat sastapties, kārtojot atpūtas kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu.
ISBN 978-9934-8146-3-1
Year 2012
Publishing house Jāņa Sēta Karšu izdevniecība