Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Law

Register and shop10% cheaper

Publiskie iepirkumi

Out of stock

Grāmata ir par piedāvājuma izvēles kritērijiem un vērtēšanu publiskajos iepirkumos, tajā tiek plaši un vispusīgi aplūkoti un padziļināti pētīti ar piedāvājuma izvēli saistītie jautājumi. Tiek pētīts publisko iepirkumu piedāvājuma izvēles kritēriju un vērtēšanas tiesiskais regulējums, raksturotas praksē biežāk sastopamās problēmas, skaidroti to rašanās cēloņi un to izraisītās sekas, kā arī piedāvāti esošo problēmu risinājumi.

 

Author Skrastiņa U.
ISBN 978-9934-543-00-5
Year 2015
Publishing house Biznesa augstskola Turība