Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Law

Register and shop 20% cheaper

Starptautiskās privāttiesības 1.daļa

Out of stock
Jura Bojāra "Starptautiskās privāttiesības I" ir autora tāda paša nosaukuma 1998. gada grāmatas pārstrādāts un ievērojami papildināts izdevums. Grāmata paredzēta pieredzējušiem zinātniekiem, praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem un starptautiskās komercoperācijās iesaistītiem komersantiem. Izdevuma "Starptautiskās privāttiesības" I daļā ietverta nodaļa "Starptautisko privāttiesību definīcija, vēsture un objekts" un "Valstis un starptautiskās organizācijas" un nodaļas "Juridiskās personas - uzņēmējdarbības organizācijas" četras apakšnodaļas, kurās aplūkoti jautājumi par korporācijām, dažādiem uzņēmējdarbības veidiem, starptautiskajām investīcijām, kā arī analizēti pretmonopolu un konkurences noteikumi. Jautājumi, kas saistīti ar pārrobežu maksātnespēju, tiks iztirzāti izdevuma II daļā, turpat arī - nodaļa "Juridisko personu statuss".
Author Bojārs J.
ISBN 978-9934-0-1143-6
Year 2010
Publishing house Zvaigzne ABC