Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Law

Register and shop10% cheaper

Starptautiskās privāttiesības II

Jura Bojāra "Starptautiskās privāttiesības I" ir autora tāda paša nosaukuma 1998. gada grāmatas pārstrādāts un ievērojami papildināts izdevums. Grāmata paredzēta pieredzējušiem zinātniekiem, praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem un starptautiskās komercoperācijās iesaistītiem komersantiem.
Author Bojārs J.
ISBN 978-9934-0-1355-3
Year 2010
Publishing house Zvaigzne ABC