Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Philology, literary theory

Register and shop 20% cheaper

Iemiesošanās. Sievišķas subjektivitātes ģenealogija latviešu rakstnieču proza

18,39 €
For registered buyers: 14.71 €
-
+
Šajā darbā aplūkoto sieviešu rakstītās literatūras vēsturi no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām vairāk nekā 50 gadu garumā iespējams nosacīti iedalīt trīs posmos, reizē robežas starp šiem posmiem nav stingri noteiktas, bet gan plūstošas, jo dažādos gadu desmitos tapušajiem tekstiem ir daudz līdzību. Trimdas un padomju rakstniecībā atsevišķas tēmas bieži vien parādās aizplīvurotāk, bet, sākot ar 80. un 90. gadu prozu, – daudz atklātāk, atklātības pakāpei arvien pieaugot. Kopīgie motīvi sievišķās subjektivitātes izpētē rāda, ka iespējams runāt par sieviešu rakstniecības ģenealoģiju, aktualizējot femīnās subjektivitātes klātbūtni latviešu literārajā procesā un tradīcijā kā nozīmīgu un reizē veidojot stāstu par atšķirībām un pārmaiņām sieviešu rakstniecībā.
Publishing house LFMI
Year 2023
ISBN 9789984893617
Author Kārkla Zita