Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Produkti bez kategorijas
Astrology, numerology

Register and shop10% cheaper

Tikumu metafizikas pamatojums

Out of stock
Imanuela Kanta “tikumu mācību” pamatoti uzskata par “eiropeiskās ētikas” pilnīgāko un teorētiski izvērstāko izpausmi. Vērā ņemams ir daudzu ekspertu viedoklis, ka arī jebkura mūsdienu morāles teorija var tikt attīstīta tikai dialogā ar Kantu, neatkarīgi no tā, vai tā pievienojas Kanta filosofiskajai tradīcijai (Ž. Derida, E. Levinas, O. Hefe, G. Ābels u.c.), vai arī izturas pret to radikāli kritiski (Ž-Ž. Lakāns, Ž. Delēzs u.c.). Tulkotājs Dr. Phil. Rihards Kūlis laika periodā no 1990.g. līdz 2011.g. ir veicis Kanta “kritisko darbu”, kas veido viņa filosofijas kodolu, tulkojumus. Apgāds “Zinātne” prof. Riharda Kūļa tulkojumā jau izdevis šādus Imanuela Kanta darbus: Prolegomeni – 1990.g., Spriestspējas kritika – 2000.g., Praktiskā prāta kritika – 2006.g., Tīrā prāta kritika – 2011.g. Tulkojumu gaitā tika radīts arī Kanta tulkojumiem un interpretācijai nepieciešamais jēdzieniskais aparāts, kas stabili ienācis latviešu filosofiskajā leksikā. Ar šo filosofisko kodolu organiski saistīts arī Kanta darbs “Tikumu metafizikas pamatojums”, kas līdz šim latviešu valodā nav izdots. Tajā koncentrētā veidā izklāstīti Kanta ētikas pamatprincipi un būtiski papildinātas “Praktiskā prāta kritikā” izteiktās atziņas. Darbs, risinot ētikas problēmas, bieži tiek piesaukts un citēts mūsdienu filosofiskajā literatūrā. Tulkošanas gaitā profesors R.Kūlis konsultējies ar Maincas Universitātes Filosofijas semināra un izdevuma “Kantstudien” vadošajiem speciālistiem. Tulkojumu papildinās prof. R.Kūļa izstrādāti komentāri un piezīmes. Darbā risinātās problēmas mūsdienīgi iekļaujas ES nozīmīgās diskusijās par Eiropas pamatvērtībām un to nākotni. Darbs arī latviešu lasītāju orientētu uz toleranci un dialogu starppersoniskajās un starpnacionālajās attiecībās. No vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis. Alda Aleka vāka dizains.
Author Kants I.
ISBN 9789934549908
Year 2020
Publishing house Zinātne