Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
History of culture

Register and shop10% cheaper

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīga

Grāmata papildina kultūras mantojumam veltīto sēriju “Mākslas pieminekļi Latvijā” un ir veltīta vēsturiskajam Rīgas rajonam un Jūrmalai – vietām, kas var lepoties ar bagātīgu sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu, kurā ietilpst visu lielāko tradicionālo konfesiju – luterāņu, katoļu, pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo – baznīcas un lūgšanu nami. Rīgas rajona vēsturiskajās robežās izdevumā aplūkots 21 dievnams, savukārt Jūrmalas sakrālo mantojumu atspoguļo 11 pilsētas administratīvajās robežās esoši objekti. Kaut laika gaitā vairākas svētvietas ir gājušas bojā vai saglabājušās tikai daļēji un ziņas par tām nereti ir visai pieticīgas, arī to apraksti ir iekļauti izdevumā. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas. Grāmatu papildina izmantoto avotu un literatūras saraksts, tekstā sastopamo arhitektūras, mākslas un baznīcas rituālu terminu vārdnīca un personu rādītājs, kā arī teksta kopsavilkums angļu un krievu valodā.
Author Zilgalvis J.
ISBN 9789934565595
Year 2018
Publishing house Neputns
Language latviešu, angļu, krievu
Pages 288
Book cover mīkstie vāki
Weight 0.6500
Size 23.1cm x 15.3cm x 1.7cm