Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Gift cards
Produkti bez kategorijas
Theater

Register and shop10% cheaper

Ceļvedis darbības teātrī: profesionālās aktieru un režijas mākslas teorija

15,99 €
For registered buyers: 14.39 €
-
+
Režisore, pedagoģe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore emeritus Anna Eižvertiņa radījusi mācību līdzekli profesionālās teātra mākslas teorijā latviešu valodā. 20. gadsimta tea?tra reformas un atkla?jumi ir saisti?ti ar pe?ti?jumiem profesiona?la?s aktiera meistari?bas un režijas ma?ksla?, atrasta?m un prakse? pa?rbaudi?ta?m likumsakari?ba?m, kuras tiek lietotas Eiropa? un citviet pasaule? gan liela?ko dal?u paga?juša? gadsimta, gan mu?sdiena?s. Ir izstra?da?jušies profesiona?l?u likumi, je?dzieni, valoda, ko ve?le?jos apkopot un dari?t zina?mu profesiona?lo aktiera un režijas meistari?bu stude?jošajiem Latvija?. Ja?piezi?me?, ka darbs nepretende? uz atkla?jumiem, ja nu vieni?gi — uz tea?tra ma?ksla? jau atkla?to likumu apkopotu un saka?rtotu struktu?ru to apgu?šanas seci?ba?. Tie ir likumi, kurus pati esmu lietojusi sava? aktiera meistari?bas pedagoga un režijas prakse?, iestude?jot izra?des ne tikai ar studentiem, bet pe?tot ari? daža?du tauti?bu izcilu režisoru izra?des 20. un 21. gadsimta? un vin?u atsta?to teore?tisko mantojumu. Anna Eižvertiņa Grāmatas desmit nodaļās autore sniedz ieskatu teātra vēsturē, detalizēti pievēršas aktiera darbam, režijas teorijai un praksei, režisora darbam, muzikālajai partitūrai u. c. Cel?vedim ir pievienoti pielikumi ar atsevišk?u grāmatā piemine?to personi?bu (Ježijs Grotovskis, Ol?g?erts Kroders, Vsevolods Meierholds u. c.) orig?ina?ldarbu fragmentiem. Anna Eižvertiņa beigusi Maskavas Valsts Teātra institūtu (1975) un tā aspirantūru (1980). Vairākas aktieru paaudzes Annu redz kā skolotāju. Viņa bijusi aktiermeistarības pasniedzēja Liepājas teātra studijā, Rīgas kinostudijas Tautas kinoaktieru studijā (1983–1986), aktiermeistarības un režijas pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988–1997), Latvijas Kultūras akadēmijā (no 1991, profesore emeritus). Eižvertiņa izveidojusi un vadījusi neatkarīgo teātri ”Skatuve” (1991–2020).
Author Eižvertiņa A.
ISBN 9789934601217
Year 2021
Publishing house Neputns
Language latviešu
Pages 192
Book cover mīkstie vāki
Weight 0.490000
Size 150 x 220 x 21