Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Produkti bez kategorijas
Law

Register and shop10% cheaper

Latvijas Republikas darba likums

19,19 €
For registered buyers: 17.27 €
Hurry, 1 left!
-
+
Latvijas Republikas Darba likums latviešu, angļu un vācu valodā ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2012.gada 11.jūlijam. Pirmo reizi vēsturē publicēti likuma tulkojumi angļu un vācu valodā, lai sniegtu iespējami plašu pārskatu par Latvijas darba tiesībām. Līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai Darba likums tika reformēts, lai tajā ieviestu Eiropas Savienības direktīvās noteikto. Likums papildināts, piemēram, ar regulējumu par kolektīvo atlaišanu, darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības daļu īpašnieka maiņas gadījumā, par darba laika organizāciju, kā arī ar vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību un profesiju saistītajiem Eiropas standartiem un drošības un veselības aizsardzības regulējumiem strādājošām grūtniecēm un sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā. Likumā ietverti arī noteikumi, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskiem līgumiem. Tulkojumu angļu valodā veicis Tulkošanas un terminoloģijas centrs (TTC) un tulkotājs Uldis Brūns, savukārt tulkojums vācu valodā balstīts uz Vācijas vēstniecības tulka Andas Švēdes tulkojuma. Katru no tulkojumiem pārskatīja ZAB bnt Riga, bet pēdējos labojumus veica Vācijas advokāts Teiss Klaubergs (Theis Klauberg).
Publishing house Latv.vēstnesis
Year 2013
ISBN 978-9984-840-15-4